FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt02/04/2012

Skuldformer inom straffrätten

Det finns ansvarstyper som culpaansvar, principalansvar och strikt ansvar i skadeståndsrätten. Vad finns det för ansvartyper i straffrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Till skillnad från skadeståndsrätten talar man om två olika skuldformer inom straffrätten. Dessa är uppsåt samt oaktsamhet. Uppsåt innebär att man förstått, avsett, insett eller haft en vilja att begå en viss gärning. Med oaktsamhet menas att man inte avsett, insett, förstått eller haft en vilja men att man borde ha förstått eller insett. Vänligen, Malin
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?