Förtal, enskilt åtal?

FRÅGA
Hej! Min sambo ex har spridit lögner att jag har misshandlat min kvinna. Han gick så långt att han ringde till socialen också. Undra nu om jag och min sambo kan anmälla honom?? ska man gå via polisen då, eller?
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Du kan anmäla brott till polisen antingen genom att ringa 114 14, eller så kan du vända dig direkt till polisstationen där du bor. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida under fliken “Gör en anmälan” (http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/)

Den brottsrubricering som ligger närmast till hands i ditt fall är förtal enligt Brottsbalken 5 kap 1 § 1 st. Det straffbara består i att lämna uppgifter som kan utsätta dig för andras missaktning. Viktigt att påpeka är att det inte behöver bevisas att uppgifterna i praktiken fått den verkan. Att din sambos ex lämnar uppgifter om att du misshandlat din sambo bör anses som tillräckligt för att vara ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Det saknar betydelse om uppgiften är sanna eller osann.

Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person.

Enligt Brottsbalken 5 kap 1 § 2 st skall uppgiftslämnaren inte dömas till ansvar för förtal om denne var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs i sådant fall även att din sambos ex kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Uppfyller han inte kriterierna i Brottsbalken 5 kap. 1 § 2 st om att han var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken så saknar det betydelse om uppgifterna är sanna eller ej.

Förtal är ett så kallat angivelsebrott. För att åklagaren ska kunna väcka åtal krävs att du i egenskap av målsägande anger brottet till åtal, samt att åtal då av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, Brottsbalken 5 kap 5 §. När du gör detta inleds en förundersökning enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken, såvida inte det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Förundersökning behöver inte heller inledas om det t ex kan antas att det inte kan väckas något åtal, se 23 kap 4 a § RB. Du kan i samband med anmälan till polisen uppge att du skulle vilja bli underrättad om förundersökningen skulle läggas ner.

Det är vanligt att åklagare inte väljer att ta upp förtal till allmänt åtal, du har då möjligheten att driva enskilt åtal. Ett första steg är att formulera en stämningsansökan, för vägledning se Rättegångsbalken 47 kap 2 §. Du bör dock ha i åtanke att du vid enskilt åtal står för rättegångskostnaderna om den tilltalade frikänns.

Brottsbalken: här
Rättegångsbalken: här

Med vänliga hälsningar

Mohamed Hama Ali
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)