Förtal, enskilt åtal?

Hej! Min sambo ex har spridit lögner att jag har misshandlat min kvinna. Han gick så långt att han ringde till socialen också. Undra nu om jag och min sambo kan anmälla honom?? ska man gå via polisen då, eller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Du kan anmäla brott till polisen antingen genom att ringa 114 14, eller så kan du vända dig direkt till polisstationen där du bor. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida under fliken “Gör en anmälan” (http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/) Den brottsrubricering som ligger närmast till hands i ditt fall är förtal enligt Brottsbalken 5 kap 1 § 1 st. Det straffbara består i att lämna uppgifter som kan utsätta dig för andras missaktning. Viktigt att påpeka är att det inte behöver bevisas att uppgifterna i praktiken fått den verkan. Att din sambos ex lämnar uppgifter om att du misshandlat din sambo bör anses som tillräckligt för att vara ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Det saknar betydelse om uppgiften är sanna eller osann. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person. Enligt Brottsbalken 5 kap 1 § 2 st skall uppgiftslämnaren inte dömas till ansvar för förtal om denne var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs i sådant fall även att din sambos ex kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Uppfyller han inte kriterierna i Brottsbalken 5 kap. 1 § 2 st om att han var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken så saknar det betydelse om uppgifterna är sanna eller ej. Förtal är ett så kallat angivelsebrott. För att åklagaren ska kunna väcka åtal krävs att du i egenskap av målsägande anger brottet till åtal, samt att åtal då av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, Brottsbalken 5 kap 5 §. När du gör detta inleds en förundersökning enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken, såvida inte det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Förundersökning behöver inte heller inledas om det t ex kan antas att det inte kan väckas något åtal, se 23 kap 4 a § RB. Du kan i samband med anmälan till polisen uppge att du skulle vilja bli underrättad om förundersökningen skulle läggas ner. Det är vanligt att åklagare inte väljer att ta upp förtal till allmänt åtal, du har då möjligheten att driva enskilt åtal. Ett första steg är att formulera en stämningsansökan, för vägledning se Rättegångsbalken 47 kap 2 §. Du bör dock ha i åtanke att du vid enskilt åtal står för rättegångskostnaderna om den tilltalade frikänns. Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Rättegångsbalken: https://lagen.nu/1942:740 Med vänliga hälsningar
Mohamed Hama AliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”