Mängd alkohol som får föras in i Sverige från ett EU-land

2012-03-30 i ÖVRIGT
FRÅGA
Jag undrar vart gränsen går för vad man får ta med sig i bieln när det gäller alkohol från tyskland till sverige? Man får enligt uppgift ta med sig alkohol för eget bruk,men alla förbrukar ju olika mycket och under vilken tid ska den alkoholen man tar in anses förbrukas på? Finns det några domar i HD eller några andra vägledande domar?
SVAR
Hej

Det finns ingen exakt gräns för hur mycket alkohol som får införas i landet från ett annat EU-land. Det finns dock riktlinjer som används vid bedömningen. Men det ska göras en enskild bedömning i varje specifikt fall. Riktlinjerna ser ut som följer: 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin samt 110 liter öl. Dessa finner du i Rådets direktiv (2008/118/EEG). Mer information kring detta finner du på tullverkets hemsida.

Med vänliga hälsningar
Mari-Helen Schöllin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (98495)