Arvsordning bestämmer arvsrätt

Min morbror avled nyligen och har inga barn eller maka. Mina morföräldrar lever inte. Min mor var enda syskonet och avled två veckor efter min morbror. Min far lever och var gift med min mor. Min mor levde när min morbror avled men inte när bouppteckningen är klar. Min far sitter i orubbat bo men ingår då min morbrors egendom? Jag har inga syskon.

Lawline svarar

Hej, I ärvdabalken (ÄB) hittar du bestämmelser om arvsrätt. I lagens 1 kap. 1 § föreskrivs att endast den som är vid liv vid arvlåtarens död har rätt att ärva. De arvsberättigade som var vid liv vid din morbrors död var således din mor, även om hon gick bort två veckor senare, och du. I lagens 2 kap. föreskrivs i vilken ordning släktingar till den döde har rätt att ärva. I detta kapitels 1 § nämns att det alltid är barnen till den avlidne (bröstarvingarna) som först har rätt att ärva. I 2 § nämns att om inga bröstarvingar finns, är det istället arvlåtarens föräldrar som ärver sitt barn. Finns inte de i livet är det arvlåtarens syskon som får ärva – alltså din mor. I bouppteckningen kommer man att ta hänsyn till detta eftersom din mor var vid liv, och således också arvsberättigad, vid din morbrors död. Ser man sedan till arvet efter din mor, där arvet efter din morbrors alltså är inräknat, är du givetvis första arvtagare eftersom du är ensam bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB). Dock finns en bestämmelse i 3 kap. 1 § ÄB som gäller för makar som fortfarande finns i livet vid arvlåtarens död (din far). I paragrafen sägs att om arvlåtaren var gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Vid din mors död tillfaller alltså hennes egendom (inräknat arvet efter din morbror) din far. Du kommer därför först att ärva efter din fars bortgång. Ärvdabalken hittas här: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo