Redan betalda fakturor hos Inkasso med risk att gå vidare till Kronofogdemyndigheten

FRÅGA
Jag har fått inkassokrav och hot om kronofogde för en faktura. Bakgrund: Hade min häst uppstallad hos privatperson. Jag betalade in varje månad kontant till henne, inget kvitto skrevs. Det blev en schism mellan oss jag blev ombedd att flytta min häst. Nu har hon skickat faktura på en stor summa hon påstår att jag är skyldig, har nu gått till inkasso också. Detta gäller 2011. Hur kan jag göra för att bestrida detta, har ju inga kvitton?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Om du har betalat alla hyror för stallplatsen tycker jag du ska höra av dig till Inkassoföretaget och förklara detta. Inkassoföretaget bedriver sin verksamhet under Inkassolagen och i 8 § Inkassolagen (här) stadgas att inkassoåtgärd inte bör vidtas om fordran inte är lagligen grundad eller framstår som obefogad. Det kan förmodligen vara svårt för dig att inför inkassoföretaget styrka att du betalat hyrorna men det är ändå att rekommendera att du gör dina invändningar redan till inkassoföretaget.

Om fakturan går vidare till Kronofogdemyndigheten: Förfarandet betalningsföreläggande hos Kronofogden är en s.k. summarisk process, ett förenklat förfarande för skulder som inte är tvistiga. Om Kronofogdemyndigheten skickar ett betalningsföreläggande till dig så bestrid detta skriftligen. Information om hur du bestrider finns med i själva betalningsföreläggandet. Det är att rekommendera att du även skriver med skälen för bestridandet, se 25-26 och 31 § i Lag om betalningsföreläggande och handräckning (här).

Kronofogdemyndigheten kan inte göra ett utslag när betalningsföreläggandet bestridits i dess helhet (se 42 § i Lag om betalningsföreläggande och handräckning här). När bestridandet kommit in till Kronofogdemyndigheten är det upp till personen som äger fakturan om de vill vända sig till Tingsrätt i fortsatt försök att driva in fordran, se 33 § i Lag om betalningsföreläggande och handräckning (här). Skulle personen välja att göra detta är det med risken att tappande part står för den andra personens rättegångskostnader utöver sina egna 18 kap 1 § Rättegångsbalken (här). Dock kan vara bra om du redan nu funderar på om du har några andra bevis för betalning eller i vart fall omständigheter som tyder på att du betalat alla fakturor. Det kan vara t.ex. vittnen eller kontoutdrag.

Värt att notera är att du inte får en betalningsanmärkning om du bestrider det betalningsföreläggande som Kronofogdemyndigheten skickar ut, eftersom en betalningsanmärkning kräver att utslag i målet kunnat meddelas (se 42 § i Lag om betalningsföreläggande och handräckning här).

Vänliga hälsningar,

Emma Lampe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)