Möjligheten att dela upp giftorättsgods under bestående äktenskap

2012-03-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej Vi är gifta men vi vill skriva vem som skall få bil alt båt om vi skulle skilja oss känns som det är lättast att göra det medans man är överens. Hur gör vi det på bästa sätt och måste det registreras någonstans?
SVAR
Hej Jessica!

Huvudregeln är att ett avtal om hur egendomen ska fördelas i en framtida eventuell bodelning är utan verkan. Visserligen kan man träffa bindande avtal om fördelningen, ett sk. föravtal, men den möjligheten har makarna enbart inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad. Eftersom du inte ens är säker på ifall ni kommer skilja er i framtiden, kan vi lyckligtvis konstatera att det inte föreligger en omedelbart förestående äktenskapsskillnad i ditt fall.

Den enda möjligheten ni därmed har är att använda er av ett äktenskapsförord, där ni anger t.ex. båten som din enskilda. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Det ska sedan registreras hos Skatteverket och gäller från registreringsdagen. Skulle ni ångra er angående fördelningen i ett senare skede är det bara att skriva ett nytt äktenskapsförord med den nya fördelningen ni kommit överens om.

Vill ni istället redan idag fördela er egendom kan ni göra en sk. bodelning under bestående äktenskap. Bodelningen kan innefatta hela er egendom, eller enbart delar av den. Det är äganderätten som omfördelas, och den delade egendomen kommer att bli giftorättsgods(som inte har något med ägarförhållandena att göra). Detta innebär att en vanlig bodelning kommer göras med egendomen som om ni skulle skilja er. Fördelen med detta alternativ är att varje make i första hand ändå får välja sin egendom på sin lott i bodelningen, dvs. att du får förtur på båten om du vill. Därmed uppnår du till viss del effekten du söker, men det är ändå ett mer osäkert alternativ än äktenskapsförordet eftersom värdet på tillgångarna alltid kan förändras. Har dina tillgångar ökat mer än din makes, så kommer du kanske inte kunna erhålla all den egendom som du förväntat dig.

Ett exempel:
Du och din make har bodelat under bestående äktenskap. Ni erhåller egendom till värdet 500k var. Hans egendom är en bil värd 500k, och din egendom är båten värd 200k, en motorcykel värd 100k och en dyr tavla värd 200k. Från bodelningen under bestående äktenskap fram till bodelningen vid den eventuella skilsmässan, har den dyra tavlan ökat i värde till 400k, medan all annan egendom är värd densamma. När nu en riktig bodelning ska förrättas läggs egendomens värde ihop och delas på två, dvs. din makes 500k + dina 700kr = 1200k. Ni får alltså egendom till ett värde av 600kr var. Nu kan du antingen välja att lämna ifrån dig motorcykeln, eller lösa ut din make med värdet på motorcykeln.
Hade ni istället haft ett äktenskapsförord som stadgar att bilen är din makes enskilda och resterande saker är din enskilda, skulle inte någon av egendomen ingå i bodelningen, såvida ni båda inte vill att den ska ingå i bodelningen. Därmed vet du säkert vad du erhåller ifall det skulle ta slut i framtiden.

Det är upp till dig ifall du anser att ni behöver skriva ett äktenskapsförord, eller ifall du tycker att det räcker med en bodelning under bestående äktenskap. Däremot är äktenskapsförordet det lättaste och säkraste sättet att nå dina mål. En anmälan om bodelning ska inlämnas till tingsrätten.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2946)
2022-01-21 Hur långt efter separation kan man begära bodelning?
2022-01-21 Blir min bostadsrätt som jag ägde innan mitt äktenskap giftorättsgods?
2022-01-19 Kan en make kompensera den andra maken med annan egendom än pengar vid bodelning?
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98564)