Betalningsföreläggande - möjlighet istället för tingsrätt.

FRÅGA
Jag har hört att man kan stämma en person som inte betalar räkningarna (har enskilda firma). Hur går det förfarandet till? Om tingsrätten fastställer skulden, hur får jag mina pengar? Eller är det så att man måste ta vidare beslutet till inkasso eller KFM? Varför i så fall inte bara ansöka om betalningsföreläggande hos dem?
SVAR
Den enklaste och billigaste är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, ett s.k. summariskt förfarande. Lagstöd finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning se här. Blanketter för ansökan finns på kronofogdens hemsida. Det krävs att fordringen handlar om pengar, att sista betalningsdag passerat och att den är förhandlingsbar (att det är ett avtal er sinsemellan). Den person du riktar kravet mot (svaranden) kommer få ett s.k. föreläggande från kronofogdemyndigheten om att betala. Han/hon har rätt att yttra sig och eventuellt invända. Om personen invänder kan målet överlämnas till tingsrätten. Om han/hon inte invänder kommer fastställer kronofogden ditt yrkande (ditt krav).

Om du är missnöjd med utslaget kan du överklaga. Svaranden kan ansöka om återvinning senast en månad efter utslaget meddelats och på så vis hindra utslaget han också.
Kronofogden kommer kräva in pengarna på de sätt som passar efter en undersökning av personens tillgångar och därefter en eventuell utmätning. Du har ingen aktiv roll i denna process.

Det är att rekommendera att ansöka om summariskt förfarande vid denna typ av krav, en process i tingsrätt tar lång tid, är svårare och dyrare. Oftast blir utslaget detsamma.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)