Ingen reglering om särboförhållanden i ärvdabalken

Om man är särbo (har tidigare varit sambo) med gemensam ekonomi och bor i varsin hyreslägenhet och den ena avlider. Måste då den andra parten säga upp lägenheten (för den som avlidit) och betala hyra under uppsägningstiden? http://lawline.se/questions/56380/answer/new#

Lawline svarar

Hej, Det föreligger ingen rättslig skyldighet för en part i ett särboförhållande att vidta några åtgärder vid den andra partens bortgång. Av 18:1 Ärvdabalken (ÄB) följer att efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare anses vara dödsbodelägare och skall därvid förvalta den avlidnes egendom. Det är således dödsboet som säger upp lägenheten. Dessutom skall dödsbodelägarna göra en bouppteckning, vilket innebär att en skriftlig sammanställning görs av den avlidnes tillgångar och skulder. Därvid kan dödsboet kräva in den avlidnes del av era gemensamma tillgångar för att t.ex. betala hyran under uppsägningstiden. Om du är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i frågor om arv, boutredning och arvskifte kan du läsa vidare i ÄB som du finner genom att klicka på länken som följer: https://lagen.nu/1958:637 Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Vänliga hälsningar,
Azra SkorupanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”