Mottagande av gåva och försäljning av dito

2012-03-06 i Gåvoskatt
FRÅGA
En nära anhörig vill ge bort sin lägenhet till mig (hon bor utomlands, jag är folkbokförd och född i sverige). Jag betalar 0kr för lägenheten. Hon köpte själv lägenheten för 1.5Mkr. Måste jag skatta detta på något vis, tex som en inkomstskatt, kapitalskatt, fastighetsskatt och/eller annan sorts skatt? Låt oss nu anta att jag vill sälja lägenheten för att ta hem pengarna till sverige och köpa en lägenhet här. Måste jag skatta pengarna jag för in till sverige? Låt oss anta att jag sålde lägenheten för 1.5Mkr.
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Eftersom du är folkbokförd i Sverige är du, enligt 3:3 inkomstskattelag (1999:1229) (IL), obegränsat skattskyldig här i landet. Det innebär att du är skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster i såväl Sverige som utlandet, se 3:8 IL.

Enligt svensk skatterätt kommer din situation att behandlas på följande vis. Benefika förvärv, d.v.s. gåvor, anses inte som inkomst i skatterättslig mening, trots att gåvan berikar dig. Av 8:2 IL följer att gåvor undantas från skatteplikt, viket innebär att du inte kommer att beskattas för mottagandet av lägenheten. Det är dock endast anskaffningen av egendomen som är undantagen från inkomstbeskattning. Avkastning som egendomen kan komma att ge beskattas i vanlig ordning. Det innebär att inkomster såsom hyra och/eller kapitalvinst vid försäljning av lägenheten kommer att beskattas som inkomst av kapital. Svaret på din andra fråga är således att du kan komma att beskattas vid en försäljning av lägenheten om du därvid gör en vinst. Härvid vill jag uppmärksamma dig på att du, enligt 44:21 IL, inträder i gåvotagarens skattemässiga situation (kontinuitetsprincipen). Om din släkting köpte lägenheten för 1,5 mkr och du säljer den för samma pris innebär detta, i enlighet med kontinuitetsprincipen, att resultatet blir plus minus noll, innebärande att du inte gör någon kapitalvinst på försäljningen. Om du vill läsa mer om hur kapitalvinster och kapitalförluster beräknas kan du läsa vidare i kap 44. IL och framåt. Lagen hittar du genom att följa länken: här

Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp.

Vänligen,

Azra Skorupan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (328)
2021-06-01 Gåvoskatt
2021-05-17 Betalar man skatt på gåvor och förskott på arv?
2021-05-14 Är gåvor från familj från utlandet skattefria?
2021-04-25 Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?

Alla besvarade frågor (93181)