FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder03/03/2012

Annan påföljd för brott än fängelse

Jag står åtalad för att ha sparkat en ordningsvakt i huvudet. Jag lever under ordnade former. Gift, fyra barn och fast jobb sedan länge. Jag har även uppsökt alkopolklinik och fått antabus för att ta tag i problemen jag haft när jag druckit. Pallar inte med fängelse och får av bara tanken panikångest som gjort att jag går hos en psykolog nu. Finns det nån chans att få villkorligt och samhällstjänst eller nåt. Bara man slipper fängelse.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! Eftersom att du har utövat våld mot en ordningsvakt antar jag att du står åtalad för våld mot tjänsteman i enlighet med brottsbalken (BrB) 17 kap.1§. Straffskalan för detta brott om det rör sig om ett brott av normalgraden sträcker sig från och med fängelse i 14 dagar till och med fängelse i 4 år. Detta innebär dock inte att det är helt uteslutet att du kan ådömas en annan påföljd än fängelse, utan domstolen har en viss valfrihet vid val av påföljd. Fängelse kan exempelvis bytas ut mot så väl villkorlig dom som skyddstillsyn. Vid val av påföljd ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, se BrB 30 kap 4§. Det är dock inte självklart att rätten kommer att ta hänsyn till att du har barn och fast anställning. Om det däremot av någon anledning skulle drabba dina barn särskilt hårt om du dödes till fängelse så kan det väga in till din fördel. Detsamma skulle gälla om du hotas med avskedande eller uppsägning från ditt arbete till följd av den gärning du gjort dig skyldig till. Ett särskilt skäl för att döma dig till villkorlig dom är om rätten anser det saknas särskild anledning att befara att du kommer att göra dig skyldig till fortsatt brottslighet. Argument för detta är exempelvis om du tidigare inte har gjort dig skylig till något brott. Se BrB 30 kap. 7§. Ett tungt argument för att du ska dömas till skyddstillsyn är om det finns anledning att anta att du kommer att avhålla dig från fortsatt brottslighet om du blir övervakad på ett sådant sätt som påföljden medför. Vad som även är intressant för din del vad gäller möjligheten att dömas till just skyddstillsyn är att lagtexten som ett argument för denna påföljd särskilt omnämner det fall att gärningsmannen undergår en behandling för missbruk som kan antas ha samband med hans brottslighet. Det faktum att du genomgår en behandling för dina alkoholproblem talar alltså här till din fördel. Se BrB 30 kap. 9§. Ytterligare ett argument för att du ska kunna dömas till antingen villkorlig dom eller skyddstillsyn är att du samtycker till samhällstjänst. Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att det även finns skäl som talar särskilt för att fängelse ska utdömas i vissa fall. Sådana skäl är om du tidigare har gjort dig skyldig till något brott eller om det brott du nu gjort dig skyldig till var särskilt allvarligt. Slutligen – om du skulle dömas till ett fängelsestraff på max 6 månader kan du ansöka om att få avtjäna ditt straff med fotboja istället för på anstalt. Detta innebär att du kan fortsätta bo hemma och gå till ditt arbete, men att du i övrigt inte får röra dig hur du vill. Se: http://www.kriminalvarden.se/Klient/Fangelse/Fotboja/Fotboja/ Om du vill undersöka frågan ytterligare hittar du brottsbalken här: https://lagen.nu/1962:700 Men vänliga hälsningar
Malin AxelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”