Skadegörelse eller åverkan?

Hej! En stilla undran, en kompis till mig ska enligt egen utsago ha satt upp ett klistermärke (på privat egendom) blivit gripen av polisen, som ska ha givit information om att detta är skadegörelse. Stämmer detta? Eller bör det falla in under åverkan? Vilka är isådannafall följderna? Prick i registret?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! I 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1) stadgas att den som förstör eller skadar annans egendom döms för skadegörelse. För ansvar krävs uppsåt men däremot inte att brottet skett av en lust att förstöra eller i syfte att skada. Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år. Beroende på omfattningen av förstörelsen kan den lindrigare formen av skadegörelse vara aktuell, åverkan, se 12 kap 2 § BrB https://lagen.nu/1962:700#K12P2S1. Straffet för åverkan är böter. Samtliga omständigheter vid brottet ska beaktas vid gränsdragningen mellan skadegörelse och åverkan. Beroende på omfattningen av förstörelsen kan den lindrigare formen av skadegörelse vara aktuell. Det är som är avgörande är t.ex. egendomens värde eller hur svårt det är att återställa egendomen till ursprungligt skick, är det t.ex. möjligt att plocka bort klistermärket?Angående egendomens värde har Högsta domstolen i praxis använt samma värdegräns som används när man avgör om det är snatteri eller stöld. Värdegränsen ligger omkring 1000 kr. Eftersom man vid bedömningen ska beakta samtliga omständigeter är det svårt för mig att uttala mig i det enskilda fallet om det är skadegörelse eller åverkan det är frågan om. Om din kompis skulle bli dömd eller om han/hon får ett strafföreläggande eller föreläggande om ordningsbot eller om åklagaren skulle besluta om åtalsunderlåtelse kommer det att införas i belastningsregistret enligt 3 § lag om belastningsregister, se https://lagen.nu/1998:620#P3S1. Att få en ”prick” är ingen självständig påföljd utan är en slags notering att man dömts för någon av de ovanstående påföljderna. Man kan således inte dömas till att få en prick i registret. Med vänliga hälsningar,
Carin AnnerénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”