Konkurrensbegränsande avtal

2012-02-27 i ÖVRIGT
FRÅGA
Har ett muntligt avtal med annat företag inom samma branch som innebär att vi inte ska utöva konkurrens mot varandra då någon av oss agerar som huvudägare (förstahandsentrepenad)till kund.Mitt kontrakt med en kund har sagts upp och överlåtits till företaget som jag har muntligt avtal med och var på samma arbetsplats där jag hade kontrakt.Hur ska jag agera?
SVAR
Hej!

Avtal som syftar till att hindra konkurrens mellan näringsidkare är otillåtna enligt 2 kap. 1 § konkurenslagen ( här ). Att avtalet är muntligt spelar ingen roll i det här sammanhanget.
Av 2 kap. 6 § konkurrenslagen följer att avtal som är förbjudna enligt 2 kap. 1 § även är civilrättsligt ogiltiga. Detta innebär att man inte har någon möjlighet att stämma en motpart i domstol för att få denne att upphöra med avtalsbrottet alternativt få skadestånd.

Konkurrensverket har dock gett ut allmänna råd för vad som kallas bagatellavtal ( http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=299 ). Bagatellavtal undantas från förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen om företagens omsättning är mindre än 30 miljoner kronor och de tillsammans har en marknadsandel på max 15 %. I konkurrensverkets föreskrifter anges dock att vissa typer av avtal inte innefattas i bagatellavtalens undantag. Som exempel anges just "uppdelning av marknader och kunder". Konkurrensverket hänvisar i det fallet till EU-kommissionens tillkännagivanden om bagatellavtal.

Jag förstår att framställningen ovan är en aning snårig så jag kan sammanfatta läget såhär. Konkurrensbegränsande avtal är i princip förbjudna. Sådana avtal kan ändå vara tillåtna om de kan klassas som bagatellavtal. Vissa typer av avtal är otillåtna även om de skulle kunna vara bagatellavtal, som t.ex. de som delar upp marknader och kunder.

Av frågan framgår inte exakt hur avtalet är utformat men jag får uppfattningen att det skulle kunna vara otillåtet enligt konkurrenslagen och därmed även civilrättsligt ogiltigt. Dessvärre skulle detta då innebära att du inte kan tvinga fram en lösning på rättslig väg.

Hälsningar
Olle
Olle Lindberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (98498)