Försörjningsplikt föreligger för båda föräldrarna

2012-02-25 i Underhåll
FRÅGA
Försörjningsplikt för den ena eller för båda föräldrarna för gymnasiestud. 18- åring i eget boende på annan ort (har haft gem.vårdnad)? Finns något lagstiftat för att båda ska betala eller kan jag bli tvungen att betala allt själv för min son?
SVAR
Hej,Försörjnings- eller underhållsplikten för ett barn stadgas i föräldrabalkens 7 kap. 1 §. Där föreskrivs att ”föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga”. Bestämmelsen omfattar alltså båda föräldrarna och inte bara den ena. Det föreskrivs dock i samma bestämmelses sista stycke att kostnaderna för barnet ska fördelas mellan föräldrarna efter förmåga. Den som har störst inkomst eller samlade tillgångar bör därför rimligtvis betala mest för barnet. Dessutom kan nämnas att föräldrars försörjningsplikt endast varar tills barnet fyllt 18 år, dock med undantag för om barnet fortfarande går i grundskolan. Er försörjningsplikt varar således tills barnet gått ut gymnasiet – som längst tills barnet fyllt 21 år oavsett om grundskolan då avslutats eller ej.Föräldrabalken hittar du här: här Med vänlig hälsningElin Sjörén
Elin Sjörén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98541)