FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll25/02/2012

Försörjningsplikt föreligger för båda föräldrarna

Försörjningsplikt för den ena eller för båda föräldrarna för gymnasiestud. 18- åring i eget boende på annan ort (har haft gem.vårdnad)? Finns något lagstiftat för att båda ska betala eller kan jag bli tvungen att betala allt själv för min son?

Lawline svarar

Hej, Försörjnings- eller underhållsplikten för ett barn stadgas i föräldrabalkens 7 kap. 1 §. Där föreskrivs att ”föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga”. Bestämmelsen omfattar alltså båda föräldrarna och inte bara den ena. Det föreskrivs dock i samma bestämmelses sista stycke att kostnaderna för barnet ska fördelas mellan föräldrarna efter förmåga. Den som har störst inkomst eller samlade tillgångar bör därför rimligtvis betala mest för barnet. Dessutom kan nämnas att föräldrars försörjningsplikt endast varar tills barnet fyllt 18 år, dock med undantag för om barnet fortfarande går i grundskolan. Er försörjningsplikt varar således tills barnet gått ut gymnasiet – som längst tills barnet fyllt 21 år oavsett om grundskolan då avslutats eller ej. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”