Verkan av betalning av löpande skuldebrev

Hej! Om A upprättad ett skuldebrev ett orderskuldebrev till B och fått betalt av B men säljer sedan vidare skuldebrevet till C som sedan kräver betalning av B. VAd händer? C är i ond tro dvs visste om att betalning skett.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga Tanken med löpande skuldebrev är att de ska vara lätta att sälja vidare, och en förvärvare har därför ett ganska starkt skydd. Av 15 § Skuldebrevslagen framgår att en betalning före en överlåtelse av ett löpande skuldebrev inte gäller mot den nye innehavaren om denne var i god tro vid köpet, dvs inte visste om att betalning skett. Om förvärvaren däremot inte var i god tro gäller betalningen således även mot denne, och C i ditt exempel kan därför inte kräva någon betalning. Det förtjänar notering att om det inte går att visa att C var i ond tro, vilket ofta är svårbevisat, så blir A skyldig att betala till C. Detsamma gäller om betalningen till B skett efter överlåtelsen till C (C kan då inte ha varit i ond tro eftersom betalning inte skett). A kan i sådana fall då han blir skyldig att betala C istället få rätt att kräva sin betalning åter från B
Peter HamneboRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo