Skillnaden på lagregel och rättsregel

2012-02-11 i ÖVRIGT
FRÅGA
vad är skillnaden mellan en rättsregel och en lagregel
SVAR
Hej,

En lagregel är en regel som återfinns i lag. Begreppet rättsregel definieras som en juridiskt bindande regel som lämnar anvisningar på mänskligt handlande. Man kan skilja på primära rättsregler och processuella rättsregler. Med primära rättsregler avses regler som gäller för alla som hamnar i en situation där rättsregeln är tillämpbar. De processuella rättsreglerna återfinns i exempelvis rättegångsbalken och beskriver hur exempelvis en rättegång ska fungera.

Även en lagregel är en rättsregel, men en rättsregel kan också vara en regel som vuxit fram i exempelvis praxis. Begreppet rättsregel är således bredare än begreppet lagregel.

Hoppas detta besvarar din fråga.

Vänligen,
Elin Schmid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (97573)