Dom fungerar som exekutionstitel

FRÅGA
Hej! Har varit i en tvist med min gamla arbetsgivare som inte betalade ut lön och han har nu blivit dömd via tredskodom att betala mig dom pengarna. Återvinningstiden har gått ut så domen är nu fastställd. Men vad händer nu? Hur gås det tillväga för att jag ska få dom pengar han är dömd att betala till mig? år det direkt via kronofogden eller är det något mer som jag själv måste ta tag i? Mvh
SVAR
Hej,Denna dom utgör en s.k. exekutionstitel (se UB 3:1 § 1 p. http://www.lagen.nu/1981:774), som kan användas för att begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Detta tvångvisa genomförande av vad som anges i domen görs på ansökan av borgenären, som bifogar domen till ansökan och erlägger en ansökningsavgift beroende på vilken typ av tillgångsundersökning (begränsad 500 kr., fullständig 1000 kr.) som KFM ska genomföra. KFM utmäter därefter egendom om sådan finns och inte utgör s.k. beneficie-egendom (eller annan särskild egendom som undantas). Läs mer om detta på Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se).Under förutsättning att domen vunnit laga kraft, d.v.s. att ingendera parten överklagat innan fristen för överklagande gått ut (tre veckor från att domen meddelades), kan domen verkställas genast (UB 3:3 §). Något annat hinder (se t.ex. UB 3:4-9 §§) för att lägga domen till grund för verkställighet för den kvarvarande delen av skulden framgår i vart fall inte av frågan.Vänligen,
Mathias Gunnervald
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (537)
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?
2021-12-15 Vad ska jag göra för att få betalt?

Alla besvarade frågor (98541)