FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB09/02/2012

ofredande

Hej. Har blivit trakasserad via sms, mms och telefon i cirka en månad. Allt är anmält och förundersökning inledd. Har lämnat bevis material i form av klädesplagg som lagts i vår brevlåda. Vid polisförhör sa polisen att bevisen är förbrukade och slängde dom i soporna. För att det ska vara trakasserier ska det komma 220 sms samtal per dygn. Är det verkligen möjligt? Vi har båda bytt telefonnr. Vi har namngivit två personer.

Lawline svarar

Hej, Den som utsätter annan för "telefonterror" gör sig skyldig till brottet ofredande, se 4:7 Brottsbalken. I 4:7 stadgas att: "Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år." Telefonterror faller in under "annat hänsynslöst beteende". För att någon ska göra sig skyldig till ofredande genom annat hänsynslöst beteende krävs att det är fråga om fridskränkning av något slag. Vad som utgör fridskränkning finns inte föreskrivet, utan detta kan skifta från fall till fall. Det finns inte heller någon lagstadgad gräns som anger att det krävs ett visst antal samtal/sms per dygn för att ofredande ska föreligga. För att ofredande ska föreligga krävs dock att den som utför handlingarna är medveten om att denne gör något fel. Exemelvis gäller att en person som genom att spela hög musik stör sina grannar ofredar dem från och med den tidpunkt då grannarna talat om för denne att det är störande. Det finns ett fall där en man ringt en annan man ca 170 gånger under ett halvår. Detta trots att den uppringde mannen gett uttryck för att han vill att detta ska upphöra. Åtal väcktes. Det är möjligt att polisen går efter någon praxis när de gör bedömningen att det krävs 220 sms/samtal per dygn. Polismyndigheten har service skyldighet enligt förvaltningslagen. Detta innebär att du har rätt att få svar på dina frågor om exempelvis vad de grundar siffran 220 på och varför de valt att inte gå vidare i detta fall. Hoppas att detta är till någon hjälp. Lycka till! Vänligen,
Elin SchmidRådgivare
Hittade du inte det du sökte?