Parkering på parkeringsplats för rörelsehindrade

2012-02-05 i ÖVRIGT
FRÅGA
Hej! Jag har klockan 08.16 på en söndag fått en p-bot på en p-plats som skyltats som följer: En P-skylt (den vanliga blå), en skylt med handikappsymbol, en tilläggstavla med texten "2tim" och en tilläggstavla med texten "9-17, 9-17, (9-17)". Alla tavlor sitter "ovanpå" varandra och jag har beskrivit ordningen uppifrån och ned. Jag vill hävda att tilläggstavlan med tidsangivelsen beskriver när samtliga ovanstående skyltar gäller, inklusive handikappskylten. Detta tycker jag 2 kap. 2§ i vägmärkesförordningen säger i alla fall. Den enda tolkning jag som lekman kan göra när jag läser trafik- och vägmärkesförordningarna är att jag fick parkera på platsen innan klockan 9. Jag har överklagat hos polisen som avslagit överklagan med hänvisning till Trafikförordningen 3 kap. 54§. Den paragrafen har jag inget problem med, men jag vill hävda att pga tilläggstavlan så var inte handikappskylten gällande innan klockan 9. Vad tror ni? Läge att gå till tingsrätten eller har jag missat något?
SVAR
Hej,

Paragrafen du hänvisar till säger att alla tilläggstavlor som placerats tillsammans med ett vägmärke gäller detta +vägmärke+. Den skylt som anger parkering för rörelsehindrade är enligt Vägmärkesförordningen en +tilläggstavla+ och omfattas därav inte av paragrafen i den mening du anför. För att förtydliga gällande regler vill jag även hänvisa till 30 § i förordningen som säger att: _"Anges symbol S11, rörelsehindrade, på en tilläggstavla under märke E19, parkering, får endast rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd parkera"_.

Med andra ord ser jag det som svårt att vinna någon framgång vid en eventuell process.

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (97573)