FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/01/2012

Nödvärn och nödvärnsexcess

I natt väcktes jag av att mitt billarm gick igång. Jag tog med mig ett basebollträ och rusade ut. Jag såg två killar som höll på att göra inbrott i min bil. Jag blev riktigt förbannad och rusade fram mot dem och svingade basebollträt. Jag träffade den ena killen över armen, och han stack därifrån. Den andra kom inte undan när jag slog honom i huvudet och sedan på benet. Han svimmade av en kort stund och då kunde jag övermanna honom. Min fru ringde polisen. De tog hand om honom, men sa att jag också riskerade åtal. Så kan det väl ändå inte vara? Vad gäller egentligen i såna här situationer?

Lawline svarar

Hej. Vid ett pågående brottsligt angrepp har den som utsätts för det rätt till så kallat nödvärn. Reglerna om nödvärn finns i 24 kapitlet Brottsbalken (BrB) och innebär att man har rätt att vidta åtgärder mot gärningsmannen så länge dessa åtgärder inte är uppenbart oförsvarliga i förhållande till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. I detta fall var det fråga om ett brottsligt angrepp mot dig och du hade således rätt att använda nödvärn. Frågan är om de åtgärder som du vidtog när du slog gärningsmännen med basebollträ var uppenbart oförsvarliga. Min gissning är att rätten kommer att komma fram till att dina handlingar var uppenbart oförsvarliga. Att slå någon i huvudet med ett basebollträ kan medföra mycket allvarliga och svåra skador. För det fall att en nödvärnshandling anses vara uppenbart oförsvarlig finns någonting som kallas för nödvärnsexcess i 24 kapitlet 6 § BrB. Sådant nödvärn föreligger då omständigheterna varit sådana att den som använde sig av nödvärnsrätten, svårligen kunde besinna sig. Denna bestämmelse ansågs bland annat uppfylld i en äldre tingsrättsdom där en man slagit en person i huvudet med ett basebollträ efter att denne skallat vederbörandes son medvetslös. Det är dock osäkert om denna bestämmelse är uppfylld i ditt fall. Jag förstår att dessa regler kan kännas otroligt frustrerande om utfallet blir att du döms för misshandel men som sagt är ett slag mot någons huvud med ett basebollträ ett mycket kraftigt ingripande som eventuellt blir svårt att försvara. Du får helt enkelt försöka att motivera ditt handlande på bästa sätt i en eventuell rättegång och hoppas på att domstolen ser det som att det var fråga om nödvärn eller nödvärnsexcess. Om bestämmelsen om nödvärnsexcess inte är uppfylld finns det ändå en chans att få lindrigare straff på grund av omständigheterna. Detta enligt 29 kapitlet 3 § 5 p. BrB. Länk till Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Vänliga hälsningar, Sofia Linder
Sofia LinderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo