Skillnaden mellan panträtt och företagshypotek

2012-01-22 i ÖVRIGT
FRÅGA
Hej! Hur skiljer sig panträtt i lös egendom från företagshypotek (för en näringsidkare)? Med andra ord, varför skulle det vara mer fördelaktigt att följa lagen om företagshypotek (FHL) istället för att behöva iaktta reglerna om pantsättning?
SVAR
Hej!

Vanlig panträtt i lös egendom innebär ett krav på tradition - det vill säga att de pantsatta föremålen kommer under panthavarens kontroll. Detta finns bara reglerat i gamla 10:1 handelsbalken (här ), men principen är gällande även idag för hur man åstadkommer en giltig panträtt. Detta är i praktiken omöjligt att åstadkomma om det rör sig om t.ex. ett lager eller kontorsmaterial, eftersom du då antagligen vill använda föremålen samtidigt som de utgör en säkerhet för en annan fordran. Ett annat problem är att panträtten måste avgränsas till vissa bestämda föremål för att åstadkomma en giltig pant. Detta kan leda till osäkerhet när det gäller vad som omfattas av panträtten och inte, enligt den så kallade specialitetsprincipen måste föremålen vara urskiljbara från övriga objekt. I praktiken innebär detta att t.ex. ett lager med ständigt utbytta varor måste pantsättas om och om igen för varje nytt föremål som tillförs för att en giltig panträtt ska föreligga och dessutom måste dessa vara urskiljbara (t.ex. genom märkning av något slag), något som knappast är vare sig praktiskt eller realistiskt att försöka genomföra.

Fördelen med företagshypotek är att man kommer runt dessa problem. Enligt 2:1 lagen om företagshypotek (FHL, här ) är all lös egendom som inte är intecknad omfattad av hypoteket i den mån de inte faller under något av undantagen, se speciellt 2:1 2 st. t.ex. kassa- och bankmedel. Företagshypoteket är en säkerhetsrätt och blir gällande när företagsinteckningsbrevet överlämnas som säkerhet för en fordran, 1:3 FHL, eller registrering i ett speciellt inteckningsbrevsregister, 2 st, och kräver alltså inte någon överföring av föremålen till panthavaren. Vidare innebär företagshypoteket en rätt att få betalt för sin fordran vid utmätning eller konkurs för det värde som hypoteket intecknades för, 2:5 FHL.
Leo Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (97573)