Särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt

Hej ,, jag och min brors far har gått bort , vår far var gift med en kvinna och de har inga gemensamma barn ,, min far hade skogsfastighet och flera skiften skog ,,enligt vår fars fru så står vår far på dem . Men också enligt vår fars fru så var det inte skrivit som vår fars enskilda egendom ? Vår fråga är . Hur ärver vi särkullbarn ? Vi har läst frågor och svar hos er och vi är minst sagt förvirrade . Den efterlevande maken/makan har inte arvsrätt utan giftorätt .Vad är skillnaden ? Giftorätten är väl ändå hälften av allt det vår far ägde då han dog ? I vissa svar hos er så svarar ni att särkullbarn ärver all sin förälders egendom mm ,att särkullbarn kan kräva sitt arv direkt vet vi men det är inte aktuellt ,, men skall inte den efterlevande ändå ha rätt till hälften av den avlidnes maken/makans egendom och pengar osv och vi särkullbarn skall dela på 50 % ..Vi hoppas att vi blir lite klokare efter ert svar från er ,,

Lawline svarar

Hej! Till att börja med måste begreppet "giftorätt" skiljas från "arvsrätt". När ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller vid dödsfall, skall först en bodelning göras (Äktenskapsbalken [ÄktB] 1kap 5§ och 9kap 1§). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas lika (ÄktB 10kap 1§, 11kap 3§), vilket vid dödsfall innebär att hälften av giftorättsgodset tillfaller den efterlevande maken och hälften ingår i den avlidnes kvarlåtenskap, d.v.s. vad som ska ärvas. Giftorättsgodset omfattar all egendom mellan makarna som inte är att betrakta som s.k. enskild egendom (ÄktB 7kap 1§). Enskild egendom är i sin tur något som kan uppstå genom att makarna i ett äktenskapsförord kommer överens om att viss egendom ska få denna beteckning eller genom att någon av makarna får egendomen i gåva eller genom testamente med föreskrift om att den ska vara just enskild (ÄktB 7kap 2§). Syftet med enskild egendom är just att den inte ska ingå i bodelningen. Vidare har även den efterlevande maken arvsrätt. För det fall att det finns gemensamma barn, föräldrar, syskon eller syskonbarn till den avlidne ärver i första hand den efterlevande maken, om än med s.k. ”fri förfoganderätt”, vilket innebär att den efterlevande maken är hindrad från att testamentera bort de arvsandelar dessa efterarvingar är berättigade till. Denna förtur till arv gäller emellertid inte framför den avlidne makens särkullbarn (Ärvdabalken [ÄB] 3 kap 1-2§§). Det hela innebär för er del att den efterlevande maken får hälften av makarnas samlade tillgångar i giftorätt (om det inte finns någon enskild egendom) och att resterande del av din faders kvarlåtenskap tillfaller dig och din bror i arv (ÄB 2kap 1§). https://lagen.nu/1958:637 Vänligen
Patrik EmbladRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”