FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/12/2011

Begravningskostnader och skulder

Min dotter som gick bort för 2 veckor sedan hade skulder som drivs in av kronofogden med avdrag på lön samt en skuld till mig, därtill kommer ev andra obetalda räkningar och begravningskostnader. Kan begravningen betalas ur dödsboets tillgångar innan boet skiftats? Råder det någon förtur bland gäldenärer om det skulle bli något att skifta efter begravningskostnader eller fördelas det, om det finns ngt att fördela, procentuellt? Jag är klar över att jag inte ärver skulder, men vill göra rätt när det gäller turordning och prioritering av skulderna. Dessutom skall boutredningsmän utses, troligen goda vänner, vidare lär inte någon bouppteckning behöva lämnas till skatteverket i dessa fall.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Kostnader som har ett nära samband med dödsfallet får betalas av dödsboet. Begravningskostnader faller under dessa kostnader och läggs sedan som en skuld i bouppteckningen. Angående turordningsregler för skulder i dödsboet finns sådana i förmånsrättslagen. Först kommer skulder med särskild förmånsrätt, såsom utmätning i viss egendom. Särskild förmånsrätt gäller både vid konkurs och utmätning. Skulder som inte hänför sig till viss egendom har oftast allmän förmånsrätt. Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs. Av din fråga så utgår jag ifrån att din dotter inte var försatt i konkurs. Kronofogdens utmätning är alltså det som ska betalas ur dödsboet. Kan dödsbodelägarna inte komma överens om en boutredningsman kan rätten förordna en eller flera. Boutredningsman ska väljas så att uppdraget utförs med tillräcklig insikt som krävs för en korrekt utredning. Det är boutredningsmannen som, när det finns skulder som boets tillgångar ej täcker, kan träffa uppgörelse med borgenärerna. Jag skulle rekommendera dig att avvakta med att betala något ur dödsboet (förutom begravningskostnader) innan det att boet utretts färdigt. Bouppteckningen skickas sedan lämpligen till Skatteverket. Om tillgångarna endast räcker till begravningskostnader kan istället en dödsboanmälan göras. Då kontaktar du Socialnämnden i hemkommunen. Hoppas du fått klarhet i dina frågor! Med vänlig hälsning
Linn TorstenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?