Negativ ryktesspridning - Förtal?

Hej! Jag har sedan 2-3 år blivit förföljd av en före detta kollega till mig. Med förföljd så menar jag att han kontaktar både före detta kollegor, och nuvarande arbetsgivare via epost där han i princip skriver att jag är totalt inkompetent, att jag har lurat alla att tro att jag kan nåt, att jag är ointelligent med mera med mera. Jag är osäker på om detta är tillräckligt för att det ska kunna leda till att han döms för förtal. Skulle otroligt gärna vilja ha vägledning i denna fråga, kan gärna visa informationen han sprider då den skadar mig och min familj. Stort tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Jag beklagar den situation du befinner dig i och jag skulle vilja ge dig rådet att om du känner att förföljelsen är till skada för dig, att du tar kontakt med polisen som säkert kan hjälpa dig. Men jag kan försöka förklara kort hur det ligger till. Om den person som "förföljer" dig hade kontaktat dig och inte dina kollegor, hade detta kunnat utgöra +ofredande+, enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700. Nu riktas dock inte kontakterna mot dig direkt, utan till kollegor och arbetsgivare till dig. Det brott som skulle kunna aktualiseras är +förtal+, 5 kap. 1 § Brottsbalken. "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.". Utan att ha sett vad förföljaren skriver till dina kollegor, är det inte helt osannolikt utifrån vad du skriver i frågan, att det han skriver utgör förtal. Det han skriver utgör "värdeomdömen", även värdeomdömen kan dock utgöra förtal. Vidare gäller att förföljaren måste ha uppsåt till sitt handlande för att det ska utgöra ett brottsligt handlande. Dock gäller vid förtalsbrott, enligt 5 kap. 5 § Brottsbalken, att huvudregeln är +enskilt åtal+, d.v.s. att målsäganden själv ska föra talan mot gärningsmannen. En åklagare väcker endast åtal vid förtalsbrott om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, och om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt. Detta tillämpas restriktivt och åklagare väcker endast åtal i ett fåtal förtalsmål. En nackdel med enskilt åtal är att om en målsägande skulle förlora målet kan denne åläggas att betala den andres rättegångskostnader, vilket kan bli dyrbart. Jag skulle därmed ge rådet att man tänker sig för innan man väcker enskilt åtal. Jag hoppas att du finner någorlunda vägledning i mitt svar och jag önskar dig lycka till.
Stefan FagerbringRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”