Förtal

FRÅGA
hej min sambo har ett ex som håller på att sprida lögner om honom till olika folk o framförallt till deras två gemensamma barn...hon har en blogg där hon skriver att han har misshandlat henne både psykiskt o fysiskt under sju år som dem var tillsammans...skriver en massa lögner i den här bloggen där hon pekar ut min sambo som värsta monstret...inget av detta är sant så min fråga är om man kan anmäla henne för förtal?
SVAR
Hej,

Man kan anmäla någon till polisen om man har misstankar om att personen i fråga har begått ett brott. Det blir då upp till polisen att avgöra om man ska kontakta åklagare som i sin tur kan väcka åtal för brottet. Sannolikt gör polisen det i de fall då det inte är uppenbart att anmälaren talar osanning.

Brottet förtal faller dock inte under reglerna om allmänt åtal, således är inte brottet förtal ett brott där åklagaren på eget initiativ kan väcka åtal för en begången handling. Det krävs att målsäganden själv väcker åtal, alltså i det här fallet din sambo. Åklagaren kan väcka åtal enbart om det av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt anger lagtexten. Men om handlingen inte är riktigt allvarlig, och framförallt om den inte riktar sig mot en person som är känd av allmänheten, är det min bedömning att så sällan sker. För att åtal ska väckas krävs alltså sannolikt att din sambo väcker åtal.

Man kan dömas för förtal om man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller om man på annat sätt lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Detta framgår av 5 kap. 1 § Brottsbalken. Man måste således ha uppsåt att någon ska utsättas för andras missaktning när man utför de handlingar som nämns. Brottets s.k. objektiva rekvisit är således att någon på något sätt ska utpekas som brottslig e.d. medan brottets s.k. subjektiva rekvisit är att den som utpekar någon ska göra detta i syfte att den utpekade ska utsättas för andras missaktning. Yttrandefriheten begränsas således av reglerna om brottet förtal.

Att säga att någon har misshandlat någon annan bör enligt min bedömning anses innebära att man säger att den förra personen har begått ett brott, då misshandel utgör en brottslig handling enligt 3 kap. 5 § Brottsbalken. Att publicera sådana uttalanden på en blogg bör enligt min bedömning anses uppfylla de objektiva rekvisiten för brottet förtal. För att man ska dömas för en sådan handling krävs dock som nämnts att personen som utfört handlingen ska ha uppsåt, annars kan man inte dömas för förtal.

Lagstiftaren har ansett att man inte ska få yttra sådant som kan skada en persons anseende eller på annat sätt utsätta personen för andras missaktning. Den som talar sanning, eller den som har anledning att tro att den talar sanning, ska dock inte dömas för brottet förtal om personen var skyldig att uttala sig i saken, eller om det annars anses försvarligt att ha gjort så. Brottsbestämmelsen tar alltså sikte på den som talar osanning. Yttrandefriheten inskränks således i den mån någon yttrar påståenden som inte är sanningsenliga. Detta framgår av andra stycket 5 kap. 1 § Brottsbalken.

Jag rekommenderar att din sambo tar kontakt med ett s.k. målsägandebiträde för det fall han önskar väcka åtal mot sin tidigare partner. Ett sådant biträde, som oftast är en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå, kan hjälpa till att föra talan inför domstol och bedöma om din sambo bör väcka åtal eller inte. Man kan få hjälp att finna målsägandebiträden t.ex. via Advokatsamfundet.

Elin Schmid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)