PRESKRIPTION AV FORDRINGAR

Har fått en faktur från en tillverkare på varor som är mer än 10 år gamla vad gäller?

Lawline svarar

Hej, Huvudreglen vad gäller fordringar är att de preskriberas tio år efter att de uppkommit om inte fordringsägaren avbryter preskriptionen, Preskriprionslagen 1§. Är det en näringsidkare som har en fordran på en konsument preskriberas dock fordran redan efter tre år om preskriptionen inte avbryts. Det finns enligt Preskriptionslagen 5§ flera olika sätt på vilka en preskription kan avbrytas. Sätten är följande: - Gäldenären utfäster betalning, betalar ränta eller amortering eller erkänner fordringen. - Gäldenären får skriftligt betalningskrav eller skriftlig påminnelse från borgenären. - Borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Verkan av preskriptionsavbrott är, enligt 6§, att ny preskriptionstid börjar löpa från avbrottet. Har preskriptionsavbrott inte genomförts enligt bestämmelserna i 5§ så faller fordran och borgenären har ej längre rätt att kräva gäldenären på betalning. Skulle fordran vara preskriberad i ditt fall bör du skriftligen invända mot borgenären att fordran är preskriberad. Är du osäker på hur du ska gå till väga råder jag dig att ta kontakt med en yrkesverksam jurist. Denne kan också hjälpa dig i det fall borgenären inte accepterar din invändning och går till domstol eller kronofogden. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Du kan själv läsa Preskriptionslagen här: https://lagen.nu/1981:130 Vänligen,
Hampus SabelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”