Omdömen - kan det vara förtal?

FRÅGA
Räknas det som förtal om en person på en arbetsplats lämnar felaktiga omdömen om en person som jobbat där? Alltså ljuger på den.
SVAR
Hej! Tack för din fråga.
För att förtal enligt 5 kap. 1§ (här) ska föreligga krävs det att uppgifterna är ägnade att utsätta någon för andras missaktning eller utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.

Enbart omdömen kan inte vara förtal, inte ens om de är felaktiga. Däremot kan omdömen som inkluderar till exempel en beskyllning eller insinuation om att personen i fråga är brottslig eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadsätt bedömas annorlunda. Om denna beskyllning är ägnad att påtagligt förändra andras attityder bör det nog anses vara förtal. Det viktiga är emellertid inte att en attitydförändring har skett eller att missaktning har demonstrerats, utan att uppgiften typiska sett är tillräcklig för det.
Jing Xu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)