SKADEGÖRELSE, FÖROLÄMPNING OCH OLAGA HOT

FRÅGA
Mitt barn går på en fritidsaktivitet. På senaste mötet kastade en ledare hennes mobil i golvet så att den gick sönder samt kallade henne ”Mes”, ”korkad” och ”lågt IQ”. Han hotade även andra barn med att han skulle ”knäcka fingrarna på dem”om de inte skötte sig. Vad säger lagen om detta?
SVAR
Hej,

Jag vill först och främst beklaga det som hänt din dotter.

Kastandet av mobilen i golvet är ett klart fall av skadegörelse enligt Brottsbalken 12:1. Skadegörelse straffas med böter eller fängelse i högst ett år. Naturligtvis blir det också aktuellt med skadestånd som ersättning för den förstörda telefonen. Detta följer av Skadeståndslagen 2:1.

Att han kallade din dotter för "mes" o.s.v. kan möjligtvis aktualisera ansvar för brottet förolämpning. En bedömning måste då göras av om uttalandet var ämnat att smäda personen det är riktat mot. Det faktum att det i detta fall gäller ett barn bör verka försvårande vid en bedömning av gärningen. Straffet för förolämpning är böter.

Det bör nämnas att förolämpning är ett så kallat målsägarbrott enligt Brottsbalken 5:5. Detta innebär att åklagare inte kan väcka åtal för förolämpning (utom i vissa fall, men det är inte aktuellt här). Din dotter måste alltså själv (eller genom dig som målsman) väcka åtal i den här delen.
I skadegörelsefallet räcker det att ni anmäler brottet till polis så avgör åklagaren själv om han skall väcka åtal eller ej.

Uttalandena som tränaren riktat mot de andra barnen om att "knäcka fingrar" kan utgöra olaga hot, enligt Brottsbalken 4:5. Avgörande för bedömningen är om hotet "varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet". I den bedömningen så är det inte, vilket man kan tro, gärningsmannens uppsåt som bedöms utan huruvida hotet KAN framkalla fruktan hos offret. När en vuxen fritidsledare hotar barn är det rekvisitet, i min mening, uppfyllt.

Sammantaget anser jag definitivt att ni bör upprätta en polisanmälan om skadegörelse och förolämpning samt tala med de andra barnens föräldrar om att upprätta en anmälan om olaga hot.

Du kan själv läsa brottsbalken här: här
Skadeståndslagen hittar du här: här

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och beklagar återigen vad din dotter råkat ut för. Har du ytterligare frågor så tveka inte att höra av dig igen.

Vänligen,Hampus Sabel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)