Underhållsskyldighet för 18-årig son

2011-12-03 i Underhåll
FRÅGA
Min 18 årige son har hoppat av gymnasiet. Han har inget arbete eller ambitioner att studera. Pappan och jag har kämpat i många år för att få pojken på rätt väg. Nu orkar vi inte längre. Vad gäller för vår underhållsskyldighet?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Reglerna om vårdnad och underhåll finns i föräldrabalken (FB). I 6 kap. 2 § anges att föräldrarna (eller i vissa fall särskilt förordnade vårdnadshavare) har vårdnaden om ett barn till dess att barnet fyller 18 år. I 7 kap. 1 § anges att föräldrarna ska svara för underhåll för barnet med vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år. Går barnet fortfarande i skolan då är man fortfarande underhållsskyldig, dock inte längre än till barnet fyller 21 år. Avgörande här är om barnet faktiskt går i skolan. Har barnet slutat eller hoppat av skolan, bör således underhållsskyldigheten upphöra.

Hoppas mitt svar har hjälpt er!
Med vänliga hälsningar
Kerstin Eifrém
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98541)