FrågaFAMILJERÄTTAdoption29/11/2011

Adoptivbarns arvsrätt

Arvsfråga: Enda arvvingar efter min farbror är mina halvsyskon och jag. När min far lämnade familjen gifte sig min mor med en annan man och jag blev adopterad av denne. Bryter denna adoption min arvsrätt till min biologiska farbror, eller måste arvet noteras i testamente eller gåvobrev för att bli giltigt?

Lawline svarar

Hej! En adoption innebär att adoptivbarnet skall anses som adoptivföräldrarnas barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Om en make adopterar den andre makens barn eller adoptivbarn ses barnet som makarnas gemensamma. Se 4 kap 8 § föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K4). Adoptivbarnet får efter adoptionen samma arvsrätt som adoptantens biologiska barn. Adoptionen innebär även att de rättsliga banden mellan adoptivbarnet och dess biologiska föräldrar. Adoptivbarnet har därmed ingen arvsrätt efter efter de biologiska föräldrarna. Om din farbror vill att du skall ärva honom måste han föra in dig i sitt testamente. Vänliga hälsningar
Carina PerssonRådgivare