Försörjningsplikt under barnets skolgång

2011-11-16 i Underhåll
FRÅGA
hej! jag är 20 år och har avslutat min 3 åriga gymnasieutbildning i år och tänkte fortsätta läsa vidare på en 1 årig gymnasieutbildning till våren. har precis blivit sambo och har sökt ekonomiskt bistånd men gick ej igenom för att jag ska fortsätta läsa på gymnasieutbildning. är nu min mamma underhållsskyldig ?
SVAR
Hej och tack för din fråga

Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB) upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller arton år men om barnet fortfarande går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, men som längst till dess att barnet fyller tjugoett år. Till sådan skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Genom en dom (NJA 1990 s. 49) har Högsta domstolen fastslagit att barn som slutfört utbildning på en linje i gymnasieskolan anses ha rätt till underhållsbidrag för fortsatt tid då barnet, efter fyllda 18 år, bedrivit ytterligare studier i gymnasieskolan, dock som längst till dess att barnet fyllt tjugoett år.

Enligt 7 kap 1 § FB ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner.

Vidare om reglerna i FB se här

Vänligen
Angelica Hage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98481)