FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll16/11/2011

Försörjningsplikt under barnets skolgång

hej! jag är 20 år och har avslutat min 3 åriga gymnasieutbildning i år och tänkte fortsätta läsa vidare på en 1 årig gymnasieutbildning till våren. har precis blivit sambo och har sökt ekonomiskt bistånd men gick ej igenom för att jag ska fortsätta läsa på gymnasieutbildning. är nu min mamma underhållsskyldig ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB) upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller arton år men om barnet fortfarande går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, men som längst till dess att barnet fyller tjugoett år. Till sådan skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Genom en dom (NJA 1990 s. 49) har Högsta domstolen fastslagit att barn som slutfört utbildning på en linje i gymnasieskolan anses ha rätt till underhållsbidrag för fortsatt tid då barnet, efter fyllda 18 år, bedrivit ytterligare studier i gymnasieskolan, dock som längst till dess att barnet fyllt tjugoett år. Enligt 7 kap 1 § FB ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. Vidare om reglerna i FB se https://lagen.nu/1949:381#K7 Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”