Förtal

FRÅGA
Hej, Jag har av en granne blivit informerad om att en annan granne förtalat min man inför henne. Han har bland annat anklagat honom för följande: Att ha varit medlem i Hells Angels Ha kropen full med ärr av gamla tatueringar från denna tiden Ha skjutit två poliser Stulit/rotat igenom persedlar i en lägenhet Vara sol & vårare och att vara en farlig man i det hela tagit. Dessutom har han uttryckt en önskan om att "nita till " min man nästa gång han ser honom. Det ligger absolut ingen sanning i något av detta som han anklagat min för, vi förstår inte ens varför detta har uppkommit och varför han far med dylika osanningar. Jag är naturligtvis orolig att han "informerat" fler grannar och närboende om detta och att vi så småningom kommer att få problem på grund av alla falsarier. Min fråga är rätt och sätt - vad kan jag / vi göra? Går det att polisanmäla detta? Vad behöver jag/vi för underlag i så fall? Vad kan det vara för ev. straff för det han gjort mot min man/ oss? Tacksam för vägledning och svar.
SVAR
Hej,

Din granne har förtalat din man. Bestämmelsen om förtal finns i Brottsbalkens 5 kap. 1§, du finner lagtexten här: här.

Din man har blivit anklagad för att vara kriminell/begått kriminella handlingar och detta har uppenbart varit ägnat att utsätta honom för andras missaktning.

Detta brott är undantaget från åklagarens allmänna åtalsplikt, enligt 5 kap. 5§ Brottsbalken. Detta innebär att din man själv måste väcka talan i saken. Det finns dock ett undantag och det är om åklagaren skulle finna det påkallat ur allmän synpunkt att driva åtalet och ni anmäler det.

Jag skulle alltså rekommendera er att polisanmäla händelsen, det finns en chans att åklagaren väljer att åtala men jag vågar inte uttala mig om hur stor den är. I annat fall kan ni alltså själva lämna in en stämningansökan till tingsrätten. Reglerna för hur en sådan ska se ut finner ni i Rättegångsbalkens 47 kap. som ni finner här: här.

Ni behöver vid en eventuell rättegång kunna bevisa att det är ställt bortom rimligt tvivel att förtalet faktiskt skett. Ett starkt bevis i denna fråga är grannen som er förtalande granne berättat detta för. Ni kan kalla den grannen som vittne vid en sådan rättegång.

Straffet för förtal är böter och ni kan självklart även begära skadestånd för den skada detta åsamkat din man.
Lycka till!

Vänligen,

Maja KarlssonMaja Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)