FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning07/11/2011

Kan syskonbarnbarn ärva?

Hej, Arvsordning för syskon och syskonbarnbarn vad gäller här? Ärver syskonbarnbarn eller ej? Undrar då liknande frågeställning den 2011-08-26 besvarades med: "syskons barnbarn äver inte"... Tacksam för svar. Liesbeth

Lawline svarar

De som kan komma ifråga för arv är i svensk arvsrätt indelad i tre arvsklasser (parenteler). I första arvsklassen finns den avlidnes egna barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. utan begränsningar. Om ingen arvsberättigad finns i första klassen går man vidare till andra klassen. I andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar, deras barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv utan begränsning. Finns inte heller här någon arvsberättigad går man vidare till tredje arvsklassen som består av den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (dock inte deras barnbarn, barnbarnsbarn etcetra). Första och andra arvsklasserna är alltså "öppna" såtillvida att exempelvis ett syskonbarnbarnsbarnsbarnsbarn teoretiskt sett skulle kunna ärva. Det är endast i den tredje arvsklassen som det begränsas till den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (den avlidnes mor- och far- bröder/systrar). Vi tänker att A avlider och inte efterlämnar några avkomlingar. A:s föräldrar är döda men deras barn B och C lever. Dessutom har de efter barn D två levande barnbarnsbarn D1 och D2 (syskonbarnbarn till den avlidne). I detta läge delas kvarlåtenskapen i tre delar där B får 1/3, C får en 1/3 och D1 och D2 delar på den sista tredjedelen då de träder in istället för D enligt något som kallas ”istadarätt”. Svaret är alltså att syskonbarnbarn kan ärva, tillskillnad från exempelvis kusiner.
Edvard BreitholtzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?