FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/11/2005

Får en ordningsvakt använda våld?

En ordningsvakt kastade ut mig från en pub utan anledning och började knuffa och ta till lättare våld mot mig. Får jag göra motstånd då och får hon kasta ut mig utan anledning?

Lawline svarar

Ordningsvakter är under tillsyn av polisen. En ordningsvakt har befogenhet att avvisa eller avlägsna en person som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen. För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Då en ordningsvakt ska avvisa någon från en plats ska han således i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar. Om ordningsvakten efter anmaning möts av motstånd får han använda våld, dock inte mer än vad som är försvarligt. När man avgör vad som är försvarligt tar man hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Om ordningsvakten vid ett avvisande som i och för sig sker på korrekta grunder använder för mycket våld, blir inte själva avvisandet i sig ogiltigt. Ordningsvakten kan dock bli skyldig till t.ex. tjänstefel, ofredande, vållande till kroppsskada eller misshandel. Angående nödvärnsrätten i ett fall där ordningsvakten begår övervåld är grundregeln den att nödvärnsrätt inte föreligger mot någon som utför ett lagenligt ingripande. I vissa fall skulle sådan rätt dock kunna föreligga exempelvis om ordningsvakten startat ett helt lagligt ingripande som sedan övergår i en brottslig gärning. Om en ordningsvakt helt utan laga stöd uppsåtligen misshandlar någon har man självfallet rätt att använda sig av nödvärnsrätten. Vid en situiation där en person ska avvisas från en pub torde dock nödvärnsrätt inte bli aktuellt. Däremot kan ansvar för tjänstefel m.m. enligt ovan bli aktuellt. En ordningsvakt som döms för sådana brott riskerar att få sitt förordnande som ordninsvakt förordnat av polisen. Om ordningsvakten startat ett lagligt ingripande och du då gör motstånd eller besvarar våldet från ordningsvaktens sida med våld eller hot om våld kan du bli ansvarig för våldsamt motstånd eller våld mot tjänsteman. Mvh
Sofie OlofssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo