Avslöjande om otrohet, förtal?

FRÅGA
Hej! Jag pratade med en ex-pojkvän av en tjej jag känner och berättade att under tiden de varit tillsammans va hon otrogen (vilket är sant). Jag kallade henne också för "dum"/"bimbo". Nu vill hon anmäla mig för förtal. Har hon verkligen rätt att göra det? Jag kan ju ändå försvara det jag sa.
SVAR

Hej

Förtal innebär enligt 5 kap. 1 § 1 st Brottsbalken (se. här) att man utpekar någon annan som brottslig, eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning.

Vilken typ av uppgifter som utgör förtal kan alltså variera från fall till fall. Att vara otrogen är inte ett brottsligt beteende, men kan möjligtvis anses utsätta personen i fråga för omgivningens missaktning, men troligen inte till den grad att ett uttalande om någon annans otrohet skulle kunna betraktas så som förtal i brottslig mening.

Vidare angående förtal kan sägas att det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person. Den som lämnat uppgifterna måste vidare ha haft för avsikt att skada den omtalade personens anseende genom att lämna uppgiften för att kunna dömas till ansvar för förtal. Att uttalandet är sant har inte betydelse för bedömningen om förtal ska anses föreligga.

Med Vänliga Hälsningar

Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)