Stöld, alternativt egenmäktigt förfarande vid arv

Hej, Jag har i ett arv fått en dator skiftad till mig men en av de andra dödsbodelägarna har tagit den och har vägrat att lämna den till mig under flera års tid. Datorns värde i sig var inte så stort vid skiftet men innehållet har stort affektionsvärde för mig. Vilka rättsliga steg kan jag ta för att få min egendom och har jag rätt till skadestånd om innehållet har raderats?

Lawline svarar

Hej! Att personen har tagit en dator som tillhör dig är att se som stöld, alternativt egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8:1 och 8:8, se https://lagen.nu/1962:700. Eftersom båda alternativen utgör ett brott så finns möjligheten att göra en polisanmälan för att på den vägen få tillbaka din dator. Tänk på att det är du som måste bevisa att datorn faktiskt tillhör dig. När det gäller skadestånd är det svårt att säga om det föreligger någon möjlighet till det. Om innehållet har raderats, så är det eventuellt att se som en sakskada enligt 2:1 skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207. Lagen innehåller dock inte någon definition på vad som utgör en sakskada så det är svårt att avgöra om innehållet i en dator faller under paragrafen. Det krävs även att innehållet har raderats på grund av vårdslöshet eller med uppsåt. Om det skett av en olyckshändelse finns ingen rätt till skadestånd. Hoppas svaret varit till hjälp. Vänlig hälsning
Elin KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000