Lurad till uppsägning av sin arbetsgivare

2011-10-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Min sambo skrev i måndags på en uppsägning som han inte var medveten om. Hans chef gav honom ett papper att skriva på. Han frågade vad det var men chefen var stressad och sa att det var inget viktigt, bara någon information så det var bara att skriva på. Han fick inte chans att läsa igenom. Han kan heller inte läsa så bra på svenska och vet inte att man här i Sverige får säga nej till chefen. Nu när jag pratat med facket förstod jag att nästa månad var de tvungna att ge honom fast anställning så därför ville de väl bli av med honom. Jag anser att han blivit lurad att skriva på. Kan man bestrida det på något sätt?
SVAR
Hej,

Detta avtal kan ogiltigförklaras enligt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (du kan hitta den här: här). Ogiltighetsparagraferna som kan bli aktuella i ert fall är främst 30, 31 och 36 §§.

Det finns bl.a. rättsfall om äktenskapsförord som blivit ogiltigförklarade där den vilseledde parten inte förstått språket i avtalet.

Det som troligtvis blir avgörande i ert fall är hur lite svenska din sambo faktiskt förstår och om man kan bevisa att arbetsgivaren borde förstått att din sambo inte förstod innehållet i avtalet. Jag bedömer att ni har en mycket god chans, speciellt eftersom en arbetstagare i princip alltid är i beroendeställning till sin arbetsgivare.

Detta bör vara en fråga som din sambos fack har ett intresse av att driva, jag skulle vilja råda er att kontakta dem för hjälp. Att själv föra en civilrättslig tvist i allmän domstol kan annars blir relativt dyrt om inte domstolen dömer till er fördel.

Lycka till!

Vänligen,

Maja Karlsson


Maja Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?