Ingående av avtal med ogiltig fullmakt?

Hej! Gäller ett avtal om en person på ett företag tackar ja till ett erbjudande via telefon, trots att personen inte har rätt att teckna avtal för företaget? I vårt fall gäller det en påstridig telefonförsäljare som vilselett (anser vi) en person hos oss genom att säga att vi redan har ett avtal och om vi vill fortsätta med detta.

Lawline svarar

Hej, I avtalslagen (AvtL) hittar man bestämmelser om fullmakter och avtals ogiltighet. Du skriver att personen som är anställd hos er och som tecknade avtalet inte hade rätt att göra detta. Frågan man då måste ställa sig är om personen ifråga handlat totalt felaktigt, eller om denne genom sin tjänst kan anses ha viss behörighet att sluta avtal för företaget. Om vissa former av avtalsslutande ligger inom ramen för personens tjänst blir ni, som företag, bundna av avtalet. Detta framkommer av 10 § AvtL. Dock gäller, enligt 11 §, att ni bara blir bundna av avtalet ifall tredje man (telefonförsäljaren) insåg att den anställde överskred sina befogenheter (så som att sluta just denna otillåtna form av avtal). Är det istället så att den anställde aldrig har rätt att sluta några avtal för företaget, och således saknar behörighet för att företa sådana rätthandlingar, blir 25 § AvtL gällande. Bestämmelsen säger att den som handlar såsom fullmäktige för annan, utan att ha giltig fullmakt, själv får svara för rättshandlingen mot tredje man. Detta skulle innebära att den hos er anställde blir ansvarig för avtalsslutandet med tredje man och att avtalet således blir gällande mot denne istället för mot er. Oavsett hur avtalet slutits, och vem det i slutändan görs gällande emot, finns det vissa ogiltighetsgrunder i AvtL som kan göras gällande då tredje man vilselett den avtalsslutande parten. 30 eller 31 §§ kan vara av vikt i ert fall. De reglerar situationer då någon blivit svikligen förledd (30 §) att sluta avtal, eller då någon utnyttjat annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning (31 §) för att få denne att ingå avtal. Jag skulle främst säga att 30 § är aktuell ifall den anställde blivit vilseledd på det sätt du beskriver. Då gäller att avtalet inte är giltigt när någon blivit svikligen förledd. Avtalslagen hittar du här: https://lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”