Underhållsskyldighet

2011-10-15 i Underhåll
FRÅGA
Barn nr 1 är 19år, är arbetslös i perioder (ej fast anställning), är stadigvarande boende hos fadern och barn nr2 är 17år och stadigvarande boende hos modern. Alltså Barn nr1 har ingen regelbunden inkomst. Har modern rätt till underhållsbidrag av fadern?
SVAR
Hej,

Regler gällande underhåll och underhållsskyldighet hittar du i föräldrabalken (FB).

Enligt 7 kap. 1 § FB upphör förälders underhållsskyldighet då barnet fyller 18 år alternativt om barnet efter den tidpunkten går gymnasial eller jämförlig grundutbildning till en ålder av 21 år . Barn nr. 1 som är 19 år och av vad jag uppfattar det inte går någon utbildning genererar med andra ord inte någon underhållsskyldighet. Barn nr. 2 finns det fortfarande en underhållsskyldighet emot.

Föräldrabalken hittar du här: här

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98541)