Litteratur på avtalsrättens område

2011-10-09 i ÖVRIGT
FRÅGA
Pettersson behöver få lite anläggningsarbete gjort senast första april och hör i slutet av januari av sig till några olika entreprenörer. Firman Karlssons Gräv AB skickar den 2:a februari en offert där de tar på sig att börja 15 mars för att vara klara innan 1:a april. För att firman ska ha tid att planera arbetet vill de ha svar senast 12:e februari. Pettersson tycker priset verkar bra och accepterar priset och villkoren. Han skriver ett brev till Karlssons Gräv som han daterar den 8:e februari. Pettersson glömmer dock bort brevet och kommer inte på att han ej postat det förrän den 14:e februari. Eftersom Petterson har lite koll på AvtL så postar han brevet ändå och tänker att en sen accept räknas som ett nytt anbud. Karlssons Gräv planerar sina kommande jobb den 15:e februari, däribland det åt Pettersson. Karlsson tittar på brevets datering och reflekterar inte över att det i själva verket kommit ett par dagar försent. Den 15:e mars skickar Karlssons Gräv maskiner och manskap till Petterson för att påbörja arbetet. När de kommer dit visar det sig att en annan firma, som Pettersom anlitat den 1:a mars, redan påbörjat arbetet. Karlssons Gräv hör av sig till Pettersson och kräver kompensation. Men Pettersson hävdar att de inte har något avtal iom att Karlssons Gräv aldrig svarade på det brev han skickade den 14:e februari. Vad gäller? Finns det något avtal?
SVAR
Hej,

Lawline vänder sig huvudsakligen till privatpersoner i behov av juridisk rådgivning.

Din fråga tycks emellertid närmast likna en seminarieuppgift eller tentafråga. Lawline har tyvärr inte möjlighet att bistå med hjälp att lösa den typen av uppgifter, utan jag får istället hänvisa till den litteratur som finns på området. Som exempel kan nämnas Axel Adlercreutz "Avtalsrätt I-II", vilken avhandlar en mängd frågor på avtalsrättens område.

Med vänlig hälsning,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (98498)