Publicering av domar på Internet

Kan man publicera tingsrättsdomar och hovrättsdomar på nätet, om man tar bort alla namn och personuppgifter? Högsta domstolen har ju vägledande domar på nätet. Skulle den tilltalade (dömde) kunna anmäla för något, och i så fall vad?

Lawline svarar

Hej Gunnel, Domar är offentliga handlingar med grund i offentlighetsprincipen och det är därför möjligt för envar att begära ut handlingarna från domstolarna och att sprida dem vidare. Offentlighetsprincipen och bestämmelserna om allmänna handlingar återfinns i 2 kapitlet Tryckfrihetsförordningen (https://lagen.nu/1949%3A105) Däremot måste du vara försiktig att täcka för information som kan härledas till en viss specifik person, så kallade personuppgifter, för att undvika brott mot personuppgiftslagen (https://lagen.nu/1998:204). Eventuell sekretessbelagd information torde redan ha täckts för av domstolen innan utlämningen, annars har domstolen gjort fel. Du har rätt i att Högsta domstolen har vägledande domar på Internet, och dessa domar är redan censurerade i den bemärkelsen att domstolen istället för att skriva ut parternas fullständiga namn och personuppgifter, nöjer sig med initialerna. När du personligen begär ut domar från de lägre instanserna, brukar däremot fullständiga namn och personnummer återfinnas. De brotten som som står närmast till hands i frågor om domars offentliggörande är förtal och hets mot folkgrupp, men det beror helt på hur du använder domen i din publicering. Har du dock tagit bort personuppgifterna på ett sådant sätt att läsaren inte vet, eller mycket enkelt kan ta reda på förövarens identitet, borde du inte rimligen ha något att oroa dig för.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”