Underhållsskyldighet för barn över 18 år

2011-09-28 i Underhåll
FRÅGA
Hej, Vår 19 åriga son har gått klart sin 3 åriga gymnasiala utbildning, men nu har han börjat ytterligare en 1 årig gymnasieutbildning (Tekniskt Basår KTH). Betyder det att vi fortfarande tvingade att låta honom bo kvar hos oss? Dvs kan man gå flera gymnasieutbildningar efter varandra och detta faller in under 7 kap i FB.
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Reglerna om underhållsskyldighet finns som du nämnt i Föräldrabalkens (FB) 7 kapitel. Underhållsskyldigheten omfattar bland annat boendet för barnet enligt FB 7:1. Normalt försvinner denna skyldighet när barnet fyller 18 år, FB 7:1, 2 stycket. Detta gäller då inte så länge skolgången pågår. Som längst varar dock underhållsskyldigheten tills barnet fyllt 21 år, eller till dess att gymnasieutbildningen avslutas, beroende på vilket som kommer först. Svaret på din fråga är att din son har rätt att bo hemma under tiden som hans gymnasieutbildning pågår, dock som längst till hans 21-årsdag.

Länk till FB:

här


Med vänlig hälsning,
Linn Torstensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98541)