Skyldighet att lämna företräde i vägkorsningar

Hej! Vid vänstersväng åsamkar en lätt lastbil (6 m) inkl bred släpvagn (8,5 m lång), totala längden 14,5 m på ekipaget: en skada på vänster stötfångare fram på mötande personbil som färdas på en väg som är 5.2 m bred och påbörjar vänstersväng till mötande väg som är ca 5,4 m. Hur tillämpas "aktsamhetslagen" vid möte mellan större resp. mindre fordon i tätbebyggt område? Vad finns det för regelverk?

Lawline svarar

Hej,Denna fråga regleras av vanliga trafikregler vilka återfinns i Trafikförordningen http://lagen.nu/1998:1276Under förutsättning att något av fordonen inte har väjningsplikt eller att någon av vägarna är en huvudled gäller högerregeln enligt 3 kap. 18 §. Vägens bredd saknar därför betydelse och så även fordonens storlek. Enligt kapitlets 24 och 26 §§ följer emellertid att man enbart får svänga i en korsning om det kan ske utan fara och hinder för övrig trafik eller trafikanter. Man bör således inte se situationen som att en har förkörsrätt, utan snarare att den andre har skyldighet att lämna företräde.Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning