FrågaKÖPRÄTTÖvrigt11/10/2006

Fel i varan, utgången reklamationstid

Hej! Finns det några undantag från preskibtionstiden av dolda fel när det gäller bostadsrätt? Har fått en vattenskada i mitt badrum pga att man lagt klinkers på en våtrumsmatta och skarvat mattan utan att svetsa. Detta upptäcktes av en slump då en klinker gick sönder. Tyvärr så upptäcktes det 3,5 år efter köpet.

Lawline svarar

Hej! Vid köp av en bostadsrättslägenhet tillämpas köplagen. Fel i varan Det inledande problemet är att konstatera att lägenheten varit behäftad med ett fel. En fuktskada i badrummet måste anses utgöra ett fel då felet inte beror på köparen samt att det måste ha funnits där när avtalet om köpet ingicks. (30 § KöpL) Undersökningsplikt Vid fastighetsköp har säljaren en långtgående undersökningsplikt. Bostadsrätter är dock köp av lös egendom och undersökningsplikten är inte fullt lika långtgående. Om felet inte vid en undersökning i enlighet med god affärssed gick att upptäcka så torde felet gå att åberopa gentemot säljaren. Fuktskador, särskilt väl dolda, är svåra att upptäcka varför en lekman troligen inte bort upptäcka skadan. Undersökningsplikten är sannolikt uppfylld. (31 § KöpL) Reklamation För att kunna göra påföljder gällande krävs att reklamation skett inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde märkt felet. Köparen har dock max 2 år på sig att reklamera, annars förlorar man denna rätt. (32 § KöpL) Utan hinder av detta får köparen åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. (33 § KöpL) Vad som krävs för att säljaren skall anses ha agerat i strid mot tro och heder är inte klart. I vilket fall måste det röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. (Proposition 1988/89:76 s. 125) Om jag tillåts spekulera tror jag att det faktum att säljaren uppsåtligen försökt dölja ett sådant allvarligt fel skulle kunna utgöra sådan "oacceptabel illojalitet" som talas om i propositionen. Problemet ligger dock i att bevisa att köparen handlat på detta vis. Med vänliga hälsningar
Daniel WaermeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo