Arvsrätt efter farförälder

Hej, Min farmor vill testamentera all sin egendom till mig, jag är hennes enda barnbarn. Hennes enda barn, min pappa dog för en månad sedan. Min pappas andra hustru (min styvmamma) hävdar att hon har rätt till min farmors halva förmögenhet/egendom. Min farmor vill testamentera allt som hon äger till mig. Vad säger lagen om detta? Har min styvmamma några rättigheter till min farmors egendom/förmögenhet

Lawline svarar

*Hej!* Frågor om arv och testamenten regleras i Ärvdabalken (ÄB). Vilka som har rätt att ärva, framgår av 2 kap. 1-4 §§ ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. Eftersom maka till bröstarvinge (din styvmamma) inte räknas upp i 2 kap. 1-3 §§ ÄB, så faller hon in under 2 kap. 4 § ÄB. Detta resulterar i att hon inte har rätt att ärva din farmor. Enligt 2 kap. 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. har bröstarvingar (den avlidnes barn) bäst rätt till den avlidnes egendom. Av samma paragraf framgår dock att eftersom din pappa inte finns i livet, så har du bäst rätt att ärva din farmor. Eftersom din farmor inte har några barn i livet så har hon inga så kallade laglottsanspråk att ta hänsyn till så föreligger det inga hinder för henne att testamentera all egendom till dig. Detta under förutsättning att din farfar inte är i livet. Med vänliga hälsningar
Alexander WagnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo