Hur hittar man praxis från HD respektive hovrätterna?

2011-07-17 i ÖVRIGT
FRÅGA
Hur ska jag tolka domen? I den hänvisas det till NJA 1975 s.115 2 gånger med meningar som: "ett avvikande kan vara straffbart trots att personen saknat avsikt att avvika" eller "upplysningen och åtgärderna måste vidtas genast eller efter viss kortare tid". Jag har äntligen fått tag på NJA 1975 från biblioteket men hittar inte dessa meningar på s.115? Det är bråttom, ska försöka överklaga domen men fastnat i dessa hänvisningar. Det finns även en hänvisning till RH 152:81, hur får jag tag på den?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Jag förstår att det varit svårt att få tag på de aktuella rättsfallen eftersom de har några år på nacken. En sida med mycket bra information är annars www.lagen.nu, dessvärre har de endast publicerat NJA-fall från år 1981 och framåt och RH fall från år 1993 och framåt.

De meningar som du citerar från domen kan man inte hitta i NJA 1975 s. 115. Den mest sannolika anledningen till det är att domstolen hänvisar till en viss tankegång eller ett visst resonemang Högsta domstolen haft i det aktuella målet och inte citerar exakta meningsföljder därifrån. Ofta skriver domstolen då "*jfr* NJA 1975 s. 115". Det kan röra sig om resonemang som är svåra att få insikt i eller förståelse för om man inte har juridisk utbildning. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig en advokat för att få hjälp med sådana tolkningsfrågor samt med ditt överklagande. Jag har tyvärr inte möjlighet att hjälpa dig mer än så här eftersom du inte lämnat någon ytterligare bakgrundsinformation utan endast lösryckta meningar från den aktuella domen.

Trots flitigt eftersökande i flera olika juridiska databaser kan jag inte hitta rättsfallet "RH 152:81". Kanske är det en felaktig hänvisning? Det allra vanligaste är annars att rättsfall från hovrätterna hänvisas till med hjälp av år och därefter ett slags löpnummer, exempelvis i formatet RH 2011:15.

Mitt råd till dig är att du vänder dig till en advokatbyrå som arbetar med de särskilda frågor som målet rör. Det är viktigt att ett överklagande blir korrekt och inte bygger på något missförstånd. Jag önskar dig lycka till!

Vänligen,
Paulina Nilsson
Paulina Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (98495)