FrågaFAMILJERÄTTBodelning13/07/2011

Bodelning

Bodelning: Vad gäller vid bodelning? Mannen står som ägare till huset som han inköpte 2 år innan vi flyttade tillsammans. (gifta i 9 år och sammanboende totalt i 13 år)

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Makars egendom kan antingen vara giftorättsgods eller enskild egendom. Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7:1§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente etc. Har den inte gjorts till enskild egendom utgör den alltså giftorättsgods. Giftorättsgodset ingår i makarnas bodelning som normalt ska ske efter en skilsmässa enligt 9:1§ ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (när du lämnar in ansökan om skilsmässa till tingsrätten). Efter avräkningen av skulderna läggs allt giftorättsgods samman och värdet delas lika mellan makarna (11 kap ÄktB). Om huset inte är enskild egendom ska det alltså ingå i bodelningen även om endast en make står som ägare. Regler om jämkning finns i ÄktB, där det sägs att en make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods om en normal bodelning skulle bli oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap ÄktB). Den av makarna med störst tillgångar får alltså ibland behålla mer av sitt giftorättsgods, men det händer normalt bara om äktenskapet varat kortare tid än fem år. Mvh
Pernilla SkoglösaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000