FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld30/06/2011

Möjligt att gå i borgen för makes lån

Kan man gå i borgen för sin makes penninglån? Kan man ge ett penninglån till sin make?

Lawline svarar

Hej Svaret på din första fråga är att det är möjligt. Du kan gå i borgen för vem som helst. Men det är upp till långivaren att bedöma värdet av ditt borgensåtangande och för att göra det tar de hänsyn till om din ekonomiska ställning är tillräcklig för dem eller inte. Det som avgör är inte om du är gift med den som tar lånet eller inte, utan om långivaren anser att ditt åttagande är tillräckligt säkert för dem. Påpekas bör dock att det är viktigt att inse vad det innebär att gå i borgen för någon annans skuld. Ett sådant åtagande medför att du kan komma att krävas på pengar om din make inte har möjlighet att betala skulden. (Se 10kap Handelsbalken, https://lagen.nu/1736:0123_2#K10P1S1) Det är även möjligt att ge ett penninglån till sin make. Ett tips är att skriva ett skuldebrev mellan er för att reglera skulden och få det tydligt även för omgivningen. Med vänliga hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare