FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/06/2011

Utländsk dom i svenskt belastningsregister?

Hej! Om en person blir tagen för innehav av 0,5 gram kokain utomlands dvs Danmark och man skriver på ett erkännande. Kommer Sverige få reda på det? Kan det stå i det belastningsregister? eller är det så att Dansmark skickar en bot hem..man betalar och sen glömmer allt? Tacksam för svar Vänligen / X

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om belastningsregistret finns i Lag (1998:620) om belastningsregister. I 3 § stadgas om vem som ska föras in i belastningsregistret, det vill säga en person som ålagts påföljd för ett brott. 4 § handlar om domar från utlandet, och där gäller att man förs in i det svenska belastningsregistret om den utländska uppgiften motsvarar vad som sägs i 3 § samt att uppgiften: 1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller 2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten. Danmark är medlem i Interpol (och Europol), och av din fråga förmodar jag att du är svensk medborgare, så därför kommer detta registreras i det svenska belastningsregistret. Med vänlig hälsning,
Linn TorstenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo