FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB26/06/2011

Förtal på facebook

Hej Jag har skickat ett privat meddelande till 5 st vänner på Facebook ang en oförrätt mot vår förenings arbete vid en festival. meddelandet var följande: Jag vill be alla mina vänner som "gillat" rocken kök och bar här på facebook att ta bort det. De tycker inte att vi som förening, IDEELL förening, har gjort ett bra arbete under rocken och diskuterar numera bidraget som vi REDAN arbetat för, till föreningen. Detta är oerhört oprofessionellt och dessutom obefogat då vi har arbetat alla våra pass och därmed fullföljt vårat avtal med dem, nu vill de inte fullfölja sin del mot föreningen. Mer än så vet jag inte nu. Kan detta anses som förtal?

Lawline svarar

Hej Ariane! Såhär står det i förtalsparagrafen (Brottsbalken 5 kap 1 §): ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.” För att det ska vara fråga om förtal krävs att uppgifterna i ditt mail rör en fysisk person, de ska alltså handla om en levande människa. Här verkar ditt meddelande röra ”Rocken kök och bar” vilket jag förutsätter är någon typ av företag. Därför kan ditt mail inte anses som förtal enligt Brottsbalken.
Jenny GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?