Fråga om fortsatt underhållsskyldighet vid komplettering av gymnasiekurs

2011-06-14 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Min fästmans dotter fyller 18 år om en månad. Hon har tagit studenten men själv valt att inte fullfölja matematiken då hon fann den svår. Så till hösten skall hon komplettera denna kurs genom att läsa 1 alt 2 timmar i veckan. Samtidigt har hon fått arbete, visserligen timanställd men vet med säkerhet att hon får arbeta mycket. Frågan gäller huruvida min fästman fortfarande måste betala underhåll då hon inte läser heltid eller ens halvtid under en termin????
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Sedan den 1 januari 2002 är rätten till underhåll för barn mellan 18 och 21 år endast knuten till den enda förutsättningen att barnet går i skolan. Så länge barnet går i skolan är föräldrarna underhållsskyldiga. Om barnet gör ett uppehåll i sin skolgång, är föräldrarna inte underhållsskyldiga under uppehållet. Men underhållsskyldigheten träder in igen om och när barnet återupptar skolgången. I 7 kap. 1 § andra stycket FB (se här: här) står att ”till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning”. Frågan är nu om din fästmans dotters kompletteringskurs om 1-2 timmar i veckan innebär skolgång och därmed berättigar henne till fortsatt underhåll.

Om jag uppfattat frågan korrekt är den kurs som flickan planerar att komplettera till hösten en kurs som också ingick i gymnasieutbildningen, det är alltså inte fråga om någon fristående kurs utan om en kurs som tillhör grundutbildningen. Det är alltså fråga om ett återupptagande av gymnasiestudierna (jfr här NJA 1990 s. 49). HD har i NJA 1990 s. 49 också konstaterat att underhållsskyldigheten kvarstår även om det skulle vara så att barnet redan fullföljt utbildningen på en gymnasielinje eller att studiemedel utgått. Observera att det avgörande för om föräldern är underhållsskyldig eller inte är om barnet faktiskt går i skolan. Det räcker alltså inte, om barnet har avbrutit skolgången, med ett antagningsbesked eller liknande (jfr NJA 1992 s. 256).

Sammanfattningsvis är min tolkning att din fästman är fortsatt underhållsskyldig till hösten eftersom det rör sig om kurs som tillhör gymnasieutbildningen. Det går inte att utläsa varken av förarbetena eller av praxis att underhållsskyldigheten skulle bero av i vilken takt denna gymnasiekurs kompletteras.

Hoppas att mitt svar varit till hjälp. Skriv gärna igen om du har fler frågor!

Vänligen,
Paulina Nilsson

Paulina Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1107)
2022-01-24 Kan man skriva avtal för att förhindra att jag blir försörjningsskyldig?
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?

Alla besvarade frågor (98676)